Promocja projektu 3.2.1

Projekt “Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania tub polietylenowych ze zintegrowanym oznaczeniem holograficznym wykonanym bezpośrednio na powierzchni tuby”

 

Mpack Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania tub polietylenowych ze zintegrowanym oznaczeniem holograficznym wykonanym bezpośrednio na powierzchni tuby”.

 

Celem realizacji projektu jest wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnej w skali świata technologii bezpośredniego znakowania holograficznego jednowarstwowych tub termoplastycznych.

 

Realizacja projektu wpłynie na poprawę konkurencyjności i innowacyjności, a także pozwoli efektywnie wykorzystać rezultaty prowadzonych prac badawczo-rozwojowych.

 

Wartość projektu: 16 420 450,00 zł

 

Wartość dofinansowania: 6 507 135,00 zł

Promocja projektu 3.2.1

Mpack Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wzrost konkurencyjności i innowacyjności Mpack Poland Sp. z o.o. poprzez wdrożenie do oferty innowacyjnej w skali świata technologii produkcji polietylenowych tub termoplastycznych”.

 

Celem realizacji projektu jest wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez budowę nowego zakładu produkcyjnego i wdrożenie innowacyjnej w skali świata technologii wytwarzania zadrukowanych, jednowarstwowych tub termoplastycznych.

 

Realizacja projektu wpłynie na poprawę konkurencyjności i innowacyjności, a także pozwoli efektywnie wykorzystać rezultaty prowadzonych prac badawczo-rozwojowych.

 

Wartość projektu: 27 444 650,00 zł

Wartość dofinansowania: 10 113 750,00 zł