Promocja projektu 3.2.1

Projekt “Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania tub polietylenowych ze zintegrowanym oznaczeniem holograficznym wykonanym bezpośrednio na powierzchni tuby”

 

Mpack Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania tub polietylenowych ze zintegrowanym oznaczeniem holograficznym wykonanym bezpośrednio na powierzchni tuby”.

 

Celem realizacji projektu jest wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnej w skali świata technologii bezpośredniego znakowania holograficznego jednowarstwowych tub termoplastycznych.

 

Realizacja projektu wpłynie na poprawę konkurencyjności i innowacyjności, a także pozwoli efektywnie wykorzystać rezultaty prowadzonych prac badawczo-rozwojowych.

 

Wartość projektu: 16 420 450,00 zł

 

Wartość dofinansowania: 6 507 135,00 zł

Promocja projektu 3.2.1

Mpack Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wzrost konkurencyjności i innowacyjności Mpack Poland Sp. z o.o. poprzez wdrożenie do oferty innowacyjnej w skali świata technologii produkcji polietylenowych tub termoplastycznych”.

 

Celem realizacji projektu jest wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez budowę nowego zakładu produkcyjnego i wdrożenie innowacyjnej w skali świata technologii wytwarzania zadrukowanych, jednowarstwowych tub termoplastycznych.

 

Realizacja projektu wpłynie na poprawę konkurencyjności i innowacyjności, a także pozwoli efektywnie wykorzystać rezultaty prowadzonych prac badawczo-rozwojowych.

 

Wartość projektu: 27 444 650,00 zł

Wartość dofinansowania: 10 113 750,00 zł

Promocja projektu 3.2.2

Przedsiębiorstwo Mpack Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pt. Wdrożenie innowacyjnej technologii ozonowej aktywacji tub polietylenowych przeznaczonych do zadruku offsetowego” w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Funduszy Europejskich.

 

Umowa o dofinansowanie Projektu: POIR.03.02.02-00-2845/21

 

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii ozonowej aktywacji tub polietylenowych przed zadrukiem offsetowym.

 

Projekt dotyczy wdrożenia przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych.

Wykorzystanie nowej technologii aktywacji powierzchni tub PE pozwoli na udoskonalenie produktu w postaci jednowarstwowych tub termoplastycznych wykonanych z polietylenu (PE) z domieszką polietylenu pochodzącego z recyklingu, przeznaczonych do pakowania produktów konsumenckich tj. kremy, mydła, szampony itp., będących w ofercie firmy oraz na usprawnienie całości procesu produkcji tub, poprzez:

  • zwiększenie wytrzymałości i jakości nadruku (zwiększenie poziomu energii powierzchniowej podłoża),
  • odkażenie powierzchni wytworzonej tuby – ochrona produktu w łańcuchu logistycznym przed przenoszeniem patogenów,
  • aktywację powierzchni tub zarówno w momencie wytwarzania, jak i tub uprzednio aktywowanych i pociętych (wtórna aktywacja),
  • wyeliminowanie stosowania plazmy, wyładowań koronowych i otwartego płomienia w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem,
  • zmniejszenie emisji NOx do środowiska poprzez zastosowanie wytwarzania ozonu z czystego tlenu lub zastosowanie koncentratorów zwiększających udział tlenu w powietrzu,
  • zapewnienie jednorodności aktywacji powierzchni tub dzięki gazowej postaci czynnika aktywującego, docierającego do całej powierzchni aktywowanej tuby.

 

Całkowita wartość projektu wynosi 8 415 000,00 zł z czego maksymalny wkład Funduszy Europejskich wynosi 3 786 750,00 zł.