Skip to main content

Promocja projektu 3.2.1

Projekt “Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania tub polietylenowych ze zintegrowanym oznaczeniem holograficznym wykonanym bezpośrednio na powierzchni tuby”

Mpack Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania tub polietylenowych ze zintegrowanym oznaczeniem holograficznym wykonanym bezpośrednio na powierzchni tuby”.

Celem realizacji projektu jest wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnej w skali świata technologii bezpośredniego znakowania holograficznego jednowarstwowych tub termoplastycznych.

Realizacja projektu wpłynie na poprawę konkurencyjności i innowacyjności, a także pozwoli efektywnie wykorzystać rezultaty prowadzonych prac badawczo-rozwojowych.

Wartość projektu: 16 420 450,00 zł
Wartość dofinansowania: 6 507 135,00 zł

Promocja projektu 3.2.1

Mpack Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wzrost konkurencyjności i innowacyjności Mpack Poland Sp. z o.o. poprzez wdrożenie do oferty innowacyjnej w skali świata technologii produkcji polietylenowych tub termoplastycznych”.

Celem realizacji projektu jest wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez budowę nowego zakładu produkcyjnego i wdrożenie innowacyjnej w skali świata technologii wytwarzania zadrukowanych, jednowarstwowych tub termoplastycznych.

Realizacja projektu wpłynie na poprawę konkurencyjności i innowacyjności, a także pozwoli efektywnie wykorzystać rezultaty prowadzonych prac badawczo-rozwojowych.

Wartość projektu: 27 444 650,00 zł
Wartość dofinansowania: 10 113 750,00 zł

Promocja projektu 3.2.2

Przedsiębiorstwo Mpack Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii ozonowej aktywacji tub polietylenowych przeznaczonych do zadruku offsetowego” w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Funduszy Europejskich.

Umowa o dofinansowanie Projektu: POIR.03.02.02-00-2845/21

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii ozonowej aktywacji tub polietylenowych przed zadrukiem offsetowym.

Projekt dotyczy wdrożenia przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych.

Wykorzystanie nowej technologii aktywacji powierzchni tub PE pozwoli na udoskonalenie produktu w postaci jednowarstwowych tub termoplastycznych wykonanych z polietylenu (PE) z domieszką polietylenu pochodzącego z recyklingu, przeznaczonych do pakowania produktów konsumenckich tj. kremy, mydła, szampony itp., będących w ofercie firmy oraz na usprawnienie całości procesu produkcji tub, poprzez:

• zwiększenie wytrzymałości i jakości nadruku (zwiększenie poziomu energii powierzchniowej podłoża),
• odkażenie powierzchni wytworzonej tuby – ochrona produktu w łańcuchu logistycznym przed przenoszeniem patogenów,
• aktywację powierzchni tub zarówno w momencie wytwarzania, jak i tub uprzednio aktywowanych i pociętych (wtórna aktywacja),
• wyeliminowanie stosowania plazmy, wyładowań koronowych i otwartego płomienia w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem,
• zmniejszenie emisji NOx do środowiska poprzez zastosowanie wytwarzania ozonu z czystego tlenu lub zastosowanie koncentratorów zwiększających udział tlenu w powietrzu,
• zapewnienie jednorodności aktywacji powierzchni tub dzięki gazowej postaci czynnika aktywującego, docierającego do całej powierzchni aktywowanej tuby.

Całkowita wartość projektu wynosi 8 415 000,00 zł
z czego maksymalny wkład Funduszy Europejskich wynosi 3 786 750,00 zł.

Dzięki realizacji wyżej wymienionych projektów unijnych, jesteśmy w stanie zaoferować naszym Klientom nową jakość w postaci:

Innowacyjny sposób bezpośredniego nanoszenia hologramu na powierzchnię tuby polietylenowej bez używania tuszy i etykiet

Oferujemy nowy innowacyjny sposób bezpośredniego nanoszenia hologramu na powierzchnię tuby polietylenowej bez używania tuszy i etykiet, który przyczyni się m.in. do większej popularyzacji opakowań z tworzywa pochodzącego z trzciny cukrowej oraz plastiku pochodzącego z recyklingu (PCR).

Opakowania zachowują właściwości konwencjonalnych tub polietylenowych i nie wymagają specjalnego oprzyrządowania do napełniania oraz zgrzewu.

Tuby wytwarzane będą m.in. z polietylenu recyklingowanego i przeznaczone są głównie na opakowania bezpośrednie dla branży kosmetycznej i spożywczej.

Nowy produkt jest łatwy w recyklingu, a dodatkowo poprawia efektywność kosztową naszych odbiorców.

Innowacyjny sposobu wytwarzania zadrukowanych, jednowarstwowych tub termoplastycznych z drukiem PREMIUM

Oferujemy nowy sposób wytwarzania jednowarstwowych tub termoplastycznych wykonanych z polietylenu (PE) z domieszką polietylenu pochodzącego z recyklingu, przeznaczonych do pakowania produktów konsumenckich takich jak kremy, mydła, szampony itp.

Nowy produkt charakteryzuje się znacznie większą ilością możliwych do zastosowania w druku fleksograficznym kolorów. Czystość powierzchni tuby i stopień jej aktywacji przed zadrukiem wpływa na jakość i odwzorowanie każdego kolejnego koloru.

Oferujemy stosowanie 6 kolorów w druku fleksograficznym.

Proces wytwarzania jednowarstwowych tub termoplastycznych wykonanych z polietylenu przeprowadzamy w linii technologicznej realizującej następujące etapy przetwarzania: wytłaczanie tuby o zdefiniowanej średnicy i grubości z wykorzystaniem wytłaczarki jednoślimakowej, kalibracji średnicy tuby polietylenowej, termo-szokowego odprężania materiału wytłaczanej tuby w celu nadania oczekiwanej sztywności, chłodzenia wytłaczanej tuby w wannie z wodą o temperaturze otoczenia, osuszania powierzchni wytłaczanej tuby, cięcia na wymiar tub polietylenowych przez nóż liniowy, aktywacji powierzchni za pomocą palnika gazowego na propan butan w celu zwiększenia swobodnej energii powierzchniowej tub co gwarantuje odpowiednią adhezję farbie drukarskiej, zadruku offsetowego, techniką sitodruku lub techniką fleksograficzną tub polietylenowych, utwardzania UV zadruku z wykorzystaniem lampy UV, leżakowania tub do końcowego utwardzenia zadruku.

Tuby polietylenowe o podwyższonej jakości nadruku aktywowanych ozonem

Informujemy, iż uruchomiliśmy produkcję ulepszonych w stosunku do dotychczas wytwarzanych w zakładzie wyrobów w postaci tub polietylenowych do kosmetyków, których powierzchnia przed zadrukiem jest aktywowana ozonem, gwarantując produktowi odpowiednią przyczepność (adhezję), a co za tym idzie wyższą jakość nadruku oraz aseptyczność (w łańcuchu dostaw).

Opakowania są przeznaczone głównie do pakowania kosmetyków (branża kosmetyczna) oraz suplementów diety (branża spożywcza).

Cecha 1: Zwiększenie trwałości nadruku.

W wyniku wdrożenia technologii aktywacji ozonowej tub wzrosła siła przylegania farby, tj. adhezji farby. Poprawa tego parametru pozwala na osiągnięcie istotnej poprawy w jakości druku, który będzie lepiej przylegał do tuby.

Cecha 2: Jednorodność aktywacji powierzchni tuby.

Wdrożenie technologii zapewniło jednorodność aktywacji powierzchni tub dzięki gazowej postaci czynnika aktywującego, docierającego do całej powierzchni aktywowanej tuby.

Wpływa to na zmniejszenie liczby przypadków niedostatecznego lokalnego aktywowania powierzchni i wynikającego z tego plamienia i rozmazywania nadruków w porównaniu do aktywacji płomieniowej.

Cecha 3: Brak przypaleń i dogłębnej degradacji tuby PE.

Dzięki wykorzystaniu technologii ozonowej aktywacji tub wyeliminowane zostały przypadki „przypalania” aktywowanych tub PE przez płomień gazowy i powodowane tym pogorszenie jakości produktu.

Cecha 4: Dezynfekcja powierzchni tuby.

Nowa technologia umożliwia produkcję i sprzedaż tub ozonowanych, a zatem dezynfekowanych i w takiej postaci aseptycznej dostarczanych do producenta wyrobów kosmetycznych. Ozon posiada właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze, pierwotniakobójcze, wirusostatyczne. Zastosowanie ozonowej aktywacji tub zagwarantuje, że opakowanie jest w pełni bezpieczne (nie przenosi patogenów), a kontakt z nim nie niesie za sobą ryzyka zanieczyszczenia zawartości tuby czy zakładu produkcyjnego odbiorcy tub.

 

 

eu