tuby
3 minuty 13.11.2023

Jakie atesty muszą mieć opakowania-tuby plastikowe?

Opakowania plastikowe są stałym elementem naszej codzienności. Prawdopodobnie każdego dnia korzystasz z kosmetyków, żywności albo leków zapakowanych w opakowania plastikowe produkowane z tworzyw sztucznych. Kiedy kupujesz produkt, oczekujesz najwyższej jakości nie tylko po zawartości opakowania, ale też po samym opakowaniu. Na szczęście nad bezpieczeństwem oraz jakością tub i opakowań plastikowych czuwają odpowiednie instytucje.

Normy dla plastikowych tub

Każde opakowanie plastikowe musi spełniać precyzyjnie określone normy potwierdzone badaniami, których spełnienie umożliwia dopuszczenie produktów do sprzedaży. Tylko opakowania posiadające takie certyfikaty i atesty mogą trafić do obiegu i stanąć na sklepowej półce. To właśnie specjalistyczne atesty na tuby plastikowe dostarczają nam informacji o tym, czy opakowania plastikowe są bezpieczne dla ludzi i dla środowiska. Z tego artykułu dowiesz się:

  • Dlaczego opakowanie z tworzywa sztucznego musi mieć atesty?
  • Jakie standardy musi spełniać opakowanie?
  • Jakie są rodzaje atestów?

Dlaczego plastikowe tuby muszą mieć atesty?

Opakowania plastikowe przeznaczone do produktów z branży spożywczej, kosmetycznej i farmaceutycznej muszą być w pełni bezpieczne do użytku. Nie każde tworzywo sztuczne jest bezpieczne dla zdrowia, dlatego aby tuba plastikowa mogła być wykorzystania do opakowania produktu, musi przejść badania i dostać pozytywną opinię. Niektóre tworzywa sztuczne w opakowaniach mogą wchodzić w reakcje z przechowywanymi w nich kosmetykami albo żywnością. Przenikając do produktu, mogą zmieniać jego właściwości i skład, a poza tym też zapach, kolor lub smak.

Przedostawanie się szkodliwych substancji do wyrobów przeznaczonych do przechowywania np. żywności może być niebezpieczne dla zdrowia człowieka. To dlatego wszystkie tuby plastikowe muszą spełniać zestaw norm określonych przepisami prawnymi, a producenci opakowań są zobowiązani do poświadczenia jakości swoich wyrobów przed oddaniem ich do użytku. Atesty i certyfikaty jakości są też ważną informacją dla użytkownika produktu.

Atesty dla tub i opakowań plastikowych

Atesty opakowań to coś więcej niż dokumenty poświadczające jakość wyrobu – to prawne zaświadczenia nieszkodliwości tworzywa, które umożliwiają wykorzystanie go w produkcji. Producent opakowań jest zobowiązany do udowodnienia jakości swoich produktów pozytywnymi opiniami, certyfikatami i atestami z najważniejszych jednostek atestujących. Bezpieczeństwo i nieszkodliwość materiałów wykorzystywanych do produkcji opakowań to też ważne kryteria dla konsumentów. Dlatego producenci kosmetyków chętnie korzystają z usług certyfikowanych producentów opakowań i tub plastikowych. Jakiego rodzaju atesty muszą mieć opakowania?

  • Certyfikat jakości ISO – to świadectwo jakości, które informuje o tym, że produkty z danej firmy spełniają niezbędne normy określone w przepisach oraz o zgodności systemu zarządzania jakością w firmie z odgórnie przyjętym normami.
  • Atest PZH – Państwowy Zakład Higieny to najstarsza instytucja zdrowia publicznego w naszym kraju, dlatego atest PZH jest jednym z najważniejszych świadectw jakości, jakie można pozyskać. Atest higieniczny, choć nieobowiązkowy dla opakowań, to potwierdzenie zgodności produktu z aktualnymi normami bezpieczeństwa pod względem składu chemicznego, właściwości mechanicznych i jakości.
  • Deklaracja zgodności dla tworzyw sztucznych – opakowania plastikowe produkowane i sprzedawane na terenie UE muszą spełniać wymogi tej deklaracji. Ten atest jest obowiązkowy dla opakowań produktów na żywność. Tworzywa wykorzystane do produkcji opakowań muszą być bezpieczne dla zdrowia i dla środowiska. Nie mogą wydzielać żadnych substancji niebezpiecznych.
  • Atest Narodowego Instytutu Leków – muszą mieć go wszystkie opakowania z tworzyw sztucznych przeznaczone do pakowania leków. Atest zaświadcza, że opakowanie powstało z nietoksycznych surowców, które są w pełni bezpieczne dla zdrowia.

Bezpieczne opakowania z atestami

Plastikowe opakowania-tuby mają bezpośrednią styczność z produktem w nich zawartym. Jeżeli tworzywa w opakowaniach plastikowych nie spełniają norm jakości, mogą bezpośrednio zaszkodzić zdrowiu ludzi, zwierząt i kondycji środowiska. Dlatego to tak ważne, aby zostały poddane specjalistycznej analizie laboratoryjnej i były zgodne z odpowiednimi wymogami przepisów prawa. Opakowania plastikowe muszą mieć odpowiednie atesty, aby zapewnić komfort użytkowania i bezpieczeństwo konsumentom, ale też aby w ogóle umożliwić wypuszczenie produktu na rynek polski i europejski. Najlepiej więc pozyskiwać opakowania i tuby plastikowe od certyfikowanych producentów.

Chcesz zamówić bezpieczne, przebadane opakowania do swoich produktów? Skontaktuj się z nami! Jesteśmy dla Ciebie dostępni pod numerem telefonu +48 666 108 645. Możesz też napisać do nas na sales@mpack.com.pl. Zapraszamy!